Pyskofit nowoczesne formy fitness
Marta Strzeszewska


Tel. 691-594-161
e-mail: brylka6@op.pl
Zajęcia Fitness:
Hala sportowa im. Huberta Wagnera - salka fitness
ul. Strzelców Bytomskich 1A
44-120 Pyskowice
Zajęcia Aqua Aerobic:

Szkoła Podstawowa w Paczynie
ul. Wiejska 80, Paczyna

Szkoła Podstawowa nr 5 w Paczynie
ul. Szkolna 2, Pyskowice